Хигијенско и техничко одржавање стамбених зграда

Услуге које обављамо једном недељно

1 x НЕДЕЉНО

 • Чишћење и прање подних површина на свим спратовима и степеницама,одстрањивање жвакаћих гума (уколико их има)

 • Брисање улазних врата и ветробранског стакла и скидање налепница са улазних врата (уколико их има)

 • Брисање прекидача, утичница, прашине са ормана и поштанских сандучића, рукохвата, гелендера, скидање паучине са свих спратова

 • Чишћење и одржавање приступног степеништа

 • Чишћење и брисање подних површина,врата и кабине лифта (уколико исти постоји)

 • Одношење прикупњеног смећа до контејнера


Услуге које обављамо једном годишње

1 x ГОДИШЊЕ

КАО И КАДА ПРЕУЗМЕМО БРИГУ О ОДРЖАВАЊУ ВАШЕ ЗГРАДЕ ОДНОСНО НАШ ПРВИ ДОЛАЗАК И ГЕНЕРАЛНО ЧИШЋЕЊЕ НЕ НАПЛАЋУЈЕМО
 • Генерално чишћење објекта, заједничких просторија (плафоњера, свих стаклених површина, подова...)


Услуге које обављамо по потреби

ПО ПОТРЕБИ

 • Замену сијалица, прекидача и сл.

 • АКО ЈЕ ПРИМЕЋЕН ПРОБЛЕМ - Пријаву евентуалних кварова на надлежном лицу, председнику стамбене заједнице – професионалном управнику (покварено степенишно светло, разбијено стакло, пукла цев и сл.)

НАПОМЕНА

Сви горе наведени радови се обављају једном недељно.
Цена износи 280,00 динара по једној стамбеној јединици на месечном нивоу. Обрачун припадајућих трошкова се врши у једнаким износима за све власнике станова.
Прибор за хигијенско и техничко одржавање, хемијска средства,вода (осим уколико у објекту који је предмет одржавања, односно у подрумским или другим заједничким просторијама постоји доступан довод воде) и сл. су наша обавеза и улазе у горе наведену цену одржавања.
Потребни материјал за техничко одржавање објекта обезбеђује Скупштина станара, односно управик зграде.
Услуге хигијенског и техничког одржавања стамбеног простора, у складу са вашим потребама и захтевима, се могу вршити и:
 • ЈЕДНОКРАТНО

 • ДНЕВНО

 • НЕДЕЉНО

 • МЕСЕЧНО

 • КВАРТАЛНО

 • ГОДИШЊЕ


Контактирајте нас или нас позовите 061 220 9903