Узимајући у обзир да највећи проценат објеката у нашем окружењу грађен у просеку пре више од 30 година корз наш рад се показало да је великом проценту истих потребно и техничко одржавање, односно услуге 'кућног' мајстора.

Услуге техничког одржавања објеката вршимо у оквиру редовног и ванредног хигијенског одржавања као и по вашем позиву ради отклањања квара.

Наше услуге се у највећој мери односе на поправке аутомата врата односно постављање истих и фино штеловање, поправке улазних брава, цилиндара и њихова замена, замена прекидача степенишног светла и сијаличних грла, постављање поштанских сандучића и сл. За све захтевније поправке и радове по вашем захтеву дајемо препоруку за квалификоване фирме.


Контактирајте нас или нас позовите 061 1063306